Βιωσιμότητα: Η Coca-Cola δεσμεύεται για την δημιουργία χάρτινου μπουκαλιού

Στα βήματα της αειφόρου ανάπτυξης που θέτει ως εξίσου σημαντικούς πυλώνες την οικονομία ,το περιβάλλον και συνεπώς το μέλλον των μεταγενέστερων γενεών, ακολουθεί η Coca-Cola μ’ αυτή την πρωτοβουλία υιοθέτησης χάρτινου μπουκαλιού.

Advertisements