Βγήκε η Προκήρυξη προσλήψεων στο Υπουργείο Οικονομικών

Ακόμα μία πολύ σημαντική προκήρυξη ΑΣΕΠ βγήκε στη δημοσιότητα που αφορά προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα από την  Τρίτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 8:00 το πρωί άνοιξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην νέα προκήρυξη 7Ε/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 15 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Να σημειωθεί ότι η ψηφιακή πύλη του ΟΑΕΔ για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ποιες είναι οι ειδικότητες


Οι θέσεις εργασίας που περιλαμβάνει ο πίνακας θέσεων της νέας προκήρυξης του ΑΣΕΠ αφορούν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Οικονομικών Σπουδών, Νομικής – 5 θέσεις
  • Νομικής, Οικονομικών Σπουδών – 4 θέσεις
  • Στατιστικής, Μαθηματικών, Οικονομικών Σπουδών – 2 θέσεις
  • Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νομικής – 2 θέσεις
  • Πληροφορικής, Οικονομικών Σπουδών – 2 θέσεις

Πώς κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφει η 7Ε/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής υπάρχουν στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

ΙΙ. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.


Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο παίρνει ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).


Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν υποβληθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτετai.

Πηγή: alfavita.gr

Advertisements