Το 5G θα φέρει 12 δισεκατομμύρια στην εγχώρια οικονομία

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για την τεχνολογία 5G. Το συμπέρασμα που φαίνεται να είναι περισσότερο ασφαλές σχετικά με την επίδραση της στην οικονομία προκύπτει από την μελέτη του ΕΥ, σύμφωνα με την οποία η επένδυση αυτή θα φέρει ως 12,4 δισ. ευρώ, και θα δημιουργήσει 50.000-69.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Μεταξύ άλλων η τεχνολογία 5G θα φέρει επανάσταση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στο Internet of Things, στη χρήση υπολογιστικής ισχύος στις παρυφές των ασύρματων δικτύων (Mobile Edge Computing), στην επαυξημένη πραγματικότητα, στα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), και στη ρομποτική.

Έξι ευκαιρίες για την Ελλάδα 

Η μελέτη καταλήγει εντοπίζοντας έξι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης δικτύων 5ης γενιάς. Συνοπτικά, το 5G μπορεί:

⦁    Να αποτελέσει μοχλό επενδύσεων
⦁    Να επισπεύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου τομέα
⦁    Να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και εμπορεύσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών τεχνολογίας
⦁    Να συμβάλει στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και επισκεπτών, καθώς σύντομα θα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση τεχνολογικής υποδομής
⦁    Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών
⦁    Να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της οικονομίας και των δραστηριοτήτων από την ανάγκη φυσικής παρουσίας, σε απάντηση των πιέσεων που ασκεί η πανδημία COVID-19

Πέντε στόχοι ανάπτυξης

Για να αποτελέσουν τα δίκτυα 5G καταλύτη και πολλαπλασιαστή του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, η μελέτη προτείνει πέντε διακριτούς στόχους, και πιο συγκεκριμένα:

⦁    Την επιτάχυνση της ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών για τη βιώσιμη λειτουργία των δικτύων 5G σε όλη τη χώρα
⦁    Τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος 5G για την προώθηση νέων εφαρμογών και καινοτόμων κλαδικών λύσεων
⦁    Την ανάδειξη του δημοσίου τομέα ως ενός εκ των πρώτων χρηστών των υπηρεσιών 5G
⦁    Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια
⦁    Την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και του οικοσυστήματος 5G

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω, η μελέτη της EY προδιαγράφει έναν οδικό χάρτη που περιλαμβάνει μία σειρά από 12 πρωτοβουλίες και 42 δράσεις, παράλληλα με μια δέσμη βασικών δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs), που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής της στρατηγικής για το 5G.

Πηγή: capital.gr

Advertisements