Προειδοποίηση ειδικών για τα μονοκλωνικά αντισώματα: Να μην χορηγούνται σε παιδιά και εφήβους

Δεν υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τους, λένε Επιτροπή Αμερικανών … Διαβάστε Περισσότερα