Τα μαθησιακά αποτελέσματα δείχνουν αλλαγές στην εκπαίδευση

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει ενώπιον του το υπουργείο Παιδείας και τα οποία έχει συγκεντρώσει από διάφορες αξιολογήσεις – μεταξύ άλλων τις Παγκύπριες Εξετάσεις και τις εξετάσεις τετραμήνου – κτυπάνε καμπανάκι και οδηγούν σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, στην ανάγκη αλλαγών τόσο σε Γυμνάσια, όσο και σε Λύκεια. 

Ο Πρόδρομος Προδρόμου, παρουσιάζοντας χθες τον σχολικό χάρτη, ο οποίος τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και καταγράφει πέραν από αριθμητικά στοιχεία, και την πρόοδο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης καθώς και τις επιπρόσθετες δράσεις στην εκπαίδευση, επεσήμανε ότι για να κατακτηθεί ο στόχος της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, χρειάζονται αλλαγές και ήδη εξετάζονται συγκεκριμένες εισηγήσεις. 

Μία από τις εισηγήσεις που εξετάζονται και αφορά στη Μέση Εκπαίδευση, είναι η κατάργηση της στασιμότητας των μαθητών (να μένουν δηλαδή στην ίδια τάξη), καθώς διαφάνηκε ότι πρόκειται για μέτρο που δεν αποδίδει σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς επίσης επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία των μαθητών. Εναλλακτικά μέσω αυτής της εισήγησης θα δίνεται η επιλογή είτε για φοίτηση κανονικά στην επόμενη τάξη σε ολοήμερα γυμνάσια που θα δημιουργηθούν αλλά με συγκεκριμένη υποστήριξη, είτε φοίτηση σε ειδική κατεύθυνση.

Αναφορικά με κατευθύνσεις και προγράμματα σπουδών, όπως ανέφερε ο κ. Προδρόμου ότι τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι χρειάζονται αλλαγές και σε αυτούς τους τομείς. Πρέπει να διαφοροποιηθούν προγράμματα, τα οποία φαίνεται να μην αποδίδουν στο βαθμό που θα έπρεπε, ενώ το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κατευθύνσεων είναι ορατό για το υπουργείο Παιδείας. Μέσα από αυτές τις δράσεις, όπως επεσήμανε ο υπουργός Παιδείας, θα βελτιωθεί η παρεχόμενη Εκπαίδευση και κατ’ επέκταση τα μαθησιακά αποτελέσματα, την ώρα όμως που πρέπει να προβληματίσει και ο επαγγελματικός προσανατολισμός της Εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι ακόμα και τα Πανεπιστήμια προσφέρουν ορισμένα προγράμματα σπουδών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, είναι κάτι που προβληματίζει και ενδεχομένως να πρέπει να συζητηθεί. 

Εξάλλου, ο κ. Προδρόμου τοποθετήθηκε και για το κεφάλαιο «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού και Εκπαιδευτικού Έργου», τονίζοντας ότι πρέπει η αξιολόγηση να είναι αξιόπιστη και αξιοκρατική και πως χρειάζεται να γίνει ένα νέο Σχέδιο, για το οποίο το Υπουργείο είναι σε διάλογο με τους εκπαιδευτικούς φορείς. 

Όσον αφορά στους αριθμούς της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον υπουργό, αν και ο μαθητικός πληθυσμός είναι περίπου στα ίδια επίπεδα τα τελευταία χρόνια ή ακόμα παρουσιάζει και μια μικρή κάμψη, ωστόσο ο αριθμός των εκπαιδευτικών αυξάνεται συνεχώς. 

Φέτος φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση 61.786 παιδιά, 11.967 στην Προδημοτική και 49.819 στα Δημοτικά. Ο συνολικός αριθμός μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι φέτος μειωμένος κατά 2,4%. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών στη Δημοτική Εκπαίδευση παρουσιάζει φέτος αύξηση κατά 2,0%. Σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτό το σχολικό έτος αναλογούν 9,5 μαθητές/-τριες για κάθε εκπαιδευτικό, έναντι 10,0 το 2020-21 και 10,4 το 2019-20. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης που ανέστειλαν τη φοίτησή τους το 2020-21 ήταν αισθητά μειωμένος. Κατά το 2019-20 ανέστειλαν τη φοίτηση τους 757 παιδιά (ποσοστό 1,4%), έναντι 715 παιδιών τον προηγούμενο χρόνο. 

Στη Μέση Εκπαίδευση φοιτούν φέτος 45.537 μαθητές, 1,7% λιγότεροι από το προηγούμενο σχολικό έτος. 40.636 στη Μέση Γενική και 4.721 στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση. Αντίθετα με φέτος, την προηγούμενη σχολική χρονιά ο αριθμός μαθητών Μέσης κατέγραψε αύξηση 2,5%. Ο μαθητικός πληθυσμός των ΤΕΣΕΚ αντιστοιχεί σε ποσοστό 27-28% του μαθητικού πληθυσμού του λυκειακού κύκλου. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στη Μέση Εκπαίδευση σημειώνει αύξηση 2,7%. Από αυτούς 6.406 υπηρετούν στη Μέση Γενική και 676 στη Μέση Τεχνική, με αύξηση 2,4% στη Μέση Γενική και 5,3% στη Μέση Τεχνική. Συνολικά αναλογούν 6,4 μαθητές για κάθε εκπαιδευτικό Μέσης Εκπαίδευσης, σε σύγκριση με 6,7 το προηγούμενο έτος. 

12% των παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης με δωρεάν πρόγευμα

Στα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός Παιδείας περιλαμβάνονται και οι ,μαθητές δημοτικών σχολείων που λαμβάνουν δωρεάν πρόγευμα. Συγκεκριμένα, το 2020-21, προσφερόταν πρόγευμα σε 6,226 παιδιά (ποσοστό της τάξης του 12,1%).

Το πρόγραμμα δωρεάν προγεύματος αφορούσε το ίδιο ποσοστό 12,1% και το 2019-20, ενώ ήταν 13,7% το 2018-19. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το 2020-21 στην Προδημοτική Εκπαίδευση 8,7%, για 1.059 παιδιά. 

Μαθητές με άλλη μητρική γλώσσα

Στη δημόσια εκπαίδευση το 2020-21 φοιτούσαν 12.794 μαθητές που είχαν άλλη μητρική γλώσσα από την Ελληνική, δηλαδή ποσοστό 12,2% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά ψηλότερο, 16,1% στα δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας για το Λειτουργικό Αναλφαβητισμό οι μαθητές της Στ’ τάξης Δημοτικού αντιμετωπίζουν κίνδυνο γλωσσικού αναλφαβητισμού σε ποσοστό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τους άλλους (33,4% έναντι 8,6%). 

Στο επίκεντρο η Ειδική Εκπαίδευση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ειδική Εκπαίδευση φαίνεται να τίθεται στις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας για τυχόν αλλαγές, καθώς σημαντικές της παράμετροι χρήζουν βελτιώσεων. Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μία επιστημονική, τεχνοκρατική επιτροπή που έχοντας μπροστά της όλα τα δεδομένα, θα λαμβάνει αποφάσεις για το πού είναι καλύτερα να φοιτά ένα παιδί Ειδικής Εκπαίδευσης, προς όφελός του. Εάν πρέπει να είναι σε Ειδική Μονάδα ενός σχολείο ή σε κανονική τάξη. Όπως αναφέρθηκε, σήμερα γίνεται μία διαβούλευση για τα θέματα αυτά κι ενδεχομένως να μην εγγυάται ότι λαμβάνονται οι καλύτερες αποφάσεις για όλα τα παιδιά, με τον Υπουργό να επισημαίνει ότι χρειάζεται και μία καλύτερη δομή αναφορικά και με τους Συνδετικούς Λειτουργούς. 

Τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την Ειδική Εκπαίδευση, είναι τα ακόλουθα: Κατά το 2020-21, 11.739 παιδιά φοιτούσαν στην Ειδική Εκπαίδευση στα σχολεία και άλλα 498 σε Ειδικά Σχολεία, δηλαδή συνολικά 12.237 ή ποσοστό 10,7% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού δημόσιας εκπαίδευσης. Στα δημόσια νηπιαγωγεία το ποσοστό της Ειδικής Εκπαίδευσης ήταν 8,1%, στα δημοτικά σχολεία 10,8% και στη Μέση Εκπαίδευση 11,2%. Ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός της Ειδικής Εκπαίδευσης κατέγραψε ελαφρά αύξηση 1,2% το 2020-21, έναντι αυξήσεων 20,3% το 2019-20 και 3,7% τον προηγούμενο χρόνο. Συνολικά ο μαθητικός πληθυσμός Ειδικής Εκπαίδευσης στα σχολεία έχει αυξηθεί κατά 58,5% μεταξύ 2014-15 και 2020-21. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης υπερκαλύπτει αυτή τη γρήγορη αύξηση, αφού μέσα σε λιγότερα χρόνια, μεταξύ 2016-17 και 2021-22 παρουσίασε αύξηση 57,1%. Φέτος ο αριθμός των εκπαιδευτικών Ειδικής είναι αυξημένος κατά 5,4%, μετά από αύξηση 8,0% το περασμένο έτος. Ανάλογη αύξηση καταγράφηκε και στον αριθμό των σχολικών βοηθών/συνοδών που απασχολούνται στην Ειδική Εκπαίδευση, αφού παρουσίασε αύξηση 80% μεταξύ 2013 και 2021. 

Πηγή: philenews.gr

Advertisements