Σύστημα γεωθερμίας εγκαταστάθηκε στο κολυμβητήριο «Ν. Πέρκιζας»

Ένα ακόμα έργο ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών ολοκληρώθηκε στο Χαλάνδρι με την εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας για τη θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Ν. Πέρκιζας».

Το έργο, που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του δημοτικού κολυμβητηρίου και αναμένεται να οδηγήσει στη συντριπτική, κατά ποσοστό περίπου 50%, συρρίκνωση των δαπανών θέρμανσης των δύο κολυμβητικών δεξαμενών του.

Οι δαπάνες του έργου ύψους 836.000 ευρώ καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της προγραμματικής σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος από το 2018.

«Πρόκειται για το δεύτερο σύστημα γεωθερμίας που πρωτοποριακά εγκαθίσταται στο Χαλάνδρι. Προηγήθηκε ανάλογο έργο στον 5ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε και το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης δέκα σχολείων της πόλης. Η βελτίωση της καθημερινότητας μας, με σεβασμό πάντα προς το περιβάλλον και με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων, παραμένει προτεραιότητα της σημερινής διοίκησης», σημείωσε ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου.

Σημειώνεται ότι η μελέτη του έργου συνδυάζει ένα σύστημα γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος με υδρογεωτρήσεις με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης καυστήρα-λέβητα φυσικού αερίου. Το ζητούμενο ήταν, να μπορεί, στην τελική εγκατάσταση, το ένα σύστημα να λειτουργεί αυτόνομα από το άλλο, αλλά όταν απαιτηθεί ο συνδυασμός τους να είναι εφικτός.

Ενεργειακή εξοικονόμηση στο σύνολο των δημοτικών κτιρίων έως το 2030

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Χαλάνδρι έχει ολοκληρώσει, από το 2019, Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, μέλος του όπου είναι ο Δήμος.

Το ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου προτείνει ενεργειακή αναβάθμιση σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια έως το 2022 και παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στο σύνολο των δημοτικών κτιρίων έως το 2030.

Advertisements