Πτώση μεγαλύτερη του 10% για την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς

Απώλειες άνω του 10% κατέγραφε την Παρασκευή η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ΒΟΡr.AT εν μέσω αβεβαιότητας για το θέμα της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας και των μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών CoCos.


Η Πειραιώς είπε ότι έχει ζητήσει από τον εποπτικό φορέα της
ΕΚΤ να καταβάλει τους ετήσιους τόκους των CoCos ώστε να μην
αναγκαστεί να μετατρέψει τα ομόλογα ύψους περίπου 2 δις ευρώ σε
μετοχές και υποστούν απίσχανση της αξίας των μετοχών τους οι
παλαιοί μέτοχοι.


Χρηματιστές είπαν ότι ο εποπτικός φορέας της ΕΚΤ, ο SSM,
ενδεχομένως δεν θα επιτρέψει την πληρωμή τόκων των CoCos με
αποτέλεσμα το ΤΧΣ να αυξήσει το ποσοστό του σημαντικά στην
τράπεζα σε βάρος των ιδιωτών.


Στις 11:30 η μετοχή της Πειραιώς σημείωνε πτώση 12,9%.

Πηγή : investing.com

Advertisements