Μειωμένα ενοίκια: Τελευταία ευκαιρία για τις διορθώσεις των δηλώσεων

Όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση θα πρέπει να το πράξουν τις επόμενες ώρες, καθώς θα κλείσει η ηλεκτρονική εφαρμογή από την ΑΑΔΕ

Τελευταία ευκαιρία για να διορθώσουν λάθη στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για τα μειωμένα ενοίκια Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 αλλά και να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις COVID έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι ίδιοι, μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί για τα ενοίκια που έχουν χάσει.

Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης για όσες επιχειρήσεις έκλεισαν με κρατική εντολή. Όσοι το επιθυμούν θα πρέπει με έγγραφη δήλωσή τους να ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη ακινήτου μέχρι την 31η Ιουλίου του 2021.

Ενοίκια

Από αύριο η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στην επεξεργασία των δηλώσεων προκειμένου να πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά που δικαιούνται. Τα χρήματα θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Συγκεκριμένα, σήμερα θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις COVID:

• Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις COVID ή/και δηλώσεις Πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021.

• Οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων μπορούν να υποβάλουν δήλωση COVID για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.

• Για τους μήνες Μάρτιο 2020 και εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Αυτό θα γίνει, ωστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν την αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια θα πρέπει να  δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς και να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.

Επαγγελματικές μισθώσεις

Τη δυνατότητα να παρατείνουν τη διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων, έχουν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας. Όσοι επιθυμούν, θα πρέπει μέχρι τις 31 Ιουλίου να ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη γραπτώς και ο τελευταίος να αποδεχθεί την παράταση. Όπως τονίζεται στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή. Δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αλλά δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης.

Advertisements