Καναδάς: Η ανεργία αγγίζει το 8,9%

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες άγγιξαν και την οικονομία του Καναδά, στην οποία το ποσοστό ανεργίας φαίνεται να αγγίζει το 8,9% σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Η χώρα κατάφερε να δημιουργήσει 83.600 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, λιγότερες από τις προσδοκώμενες 100.000.

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Reuters

Advertisements