Εργασία: «Βροχή» καταγγελιών από εργαζομένους – «Σαφάρι» ελέγχων για «μαϊμού» αναστολές

«Σαφάρι» ελέγχων στις επιχειρήσεις για μαϊμού αναστολές – «Βροχή» οι καταγγελίες από εργαζομένους που πηγαίνουν κανονικά στην εργασία τους ενώ είναι σε αναστολή ή τηλεργασία.

Χιλιάδες είναι οι καταγγελίες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ενώ βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ή σε τηλεργασία οι εργοδότες τους δίνουν χειρόγραφες βεβαιώσεις και τους αναγκάζουν να πηγαίνουν κανονικά στην εργασία τους. Έτσι, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν από το κράτος 534 ευρώ, από τους εργοδότες τίποτα και αντί να βρίσκονται σε αναστολή δηλ. να μην εργάζονται, τους υποχρεώνουν να πηγαίνουν κανονικά στις δουλειές τους.

Αντίστοιχες είναι και οι περιπτώσεις εργαζομένων που υποτίθεται ότι βρίσκονται σε τηλεργασία και αναγκάζονται να πηγαίνουν στην εργασία τους κανονικά.

Οι «μαϊμού» αναστολές συμβάσεων εργασίας, οι ψεύτικες δηλώσεις τηλεργασίας, η υποχρέωση των εργαζομένων να καταβάλλουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που πήραν από το κράτος ή το δώρο Χριστουγέννων στους εργοδότες, είναι καθημερινό φαινόμενο για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που καλούνται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να αντιμετωπίσουν μία νέα πραγματικότητα.

Φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν υπό τον φόβο των εργαζομένων για απόλυση.

Οι περισσότεροι επικαλούνται τις δύσκολες εποχές και ποντάροντας στον φόβο των μισθωτών για το φάσμα της ανεργίας, δεν πληρώνουν ούτε καν τις μέρες της ενεργής σύμβασης μέσα στο μήνα της αναστολής.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως σε δυο μήνες (Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο) συνελήφθησαν από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 120 τηλεργαζόμενοι να βρίσκονται κανονικά στο γραφείο τους. Δηλαδή, εντοπίζονταν, κατά μέσο όρο 2 «μαϊμού» τηλεργαζόμενοι την ημέρα.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκε το πρόστιμο των 3.000 ευρώ.

Το «σαφάρι» ελέγχων που ξεκινά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με γνώμονα αφενός τα δεδομένα της πανδημίας και αφετέρου το ιστορικό της παραβατικότητας των κλάδων της αγοράς επικεντρώνεται σε περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο.

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έμφαση σε κλάδους όπως:

  • ταχυμεταφορές
  • αποθήκευση
  • υγεία
  • delivery
  • τηλεφωνική εξυπηρέτηση κ.α.


Οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ θα ελέγχουν ζητήματα που αφορούν στη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, την τήρηση αποστάσεων, την τήρηση της νομοθεσίας για τις αναστολές, την τηλεργασία κ.α.

Στόχος είναι να ελεγχθούν φαινόμενα όπως οι «μαϊμού» αναστολές και η «μαϊμού» τηλεργασία καθώς και η τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τι ισχύει με τις απολύσεις
Η ομπρέλα προστασίας των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης είναι διαφόρων ταχυτήτων και εξαρτάται από το αν η επιχείρηση είναι κλειστή με κρατική εντολή ή πληττόμενη βάσει ΚΑΔ.

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για το συγκεκριμένο θέμα καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν δεχτεί πολλά ερωτήματα αναφορικά με την απαγόρευση απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας.

Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή, και σε περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελίας αυτή είναι άκυρη.

Αναλυτικά:

Απολύσεις
Αναφορικά με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας Αρχής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Δεκέμβριο.

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 τονίζεται ότι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Δεκέμβριο, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής. Αυτό αφορά τις επιχειρήσεις – εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, ως ισόχρονο διάστημα νοείται το συνολικό χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μηνός Δεκεμβρίου, ήτοι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που έθεσαν σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του πρώτου εργαζόμενου/ων εντός του μηνός Δεκεμβρίου έως και την ημερομηνία λήξης της τελευταίας αναστολής σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων της επιχείρησης εντός του ίδιου μήνα.

Η υποχρέωση διατήρησης της θέσης δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Ως ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που έχει η επιχείρηση κατά τη λήξη του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της εντός του μηνός Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού τυχόν προσλήψεων που έγιναν εντός του χρονικού διαστήματος χρήσης του μέτρου από την επιχείρηση κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Πηγή: newsbomb.gr

Advertisements