Επιστρεπτέα προκαταβολή – Έφτασε η ώρα του “λογαριασμού” σε 700.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Αναρτώνται στην ΑΑΔΕ τα ποσά που πρέπει να αποδώσουν επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των ποσών για την
επιστρεπτέα προκαταβολή στο TAXIS. Το πλαίσιο αφορά 700.000 επαγγελματίες και
μικρομεσαίους, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά ποσά που θα πρέπει να
επιστρέψουν στο κράτος, στο πεδίο «βεβαιωμένες οφειλές» στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται πως με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η αποπληρωμή του ποσού
των επιστρεπτέων προκαταβολών που θα πρέπει να επιστραφούν θα πραγματοποιηθεί σε
60 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Ιανουαρίου
του 2022. Ωστόσο, σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα υπάρξει έκπτωση 15%.

Τα ποσά που επιστρέφονται

Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας, απόν τα πο΄σα που πήραν ώς επιστρεπτέα προκαταβολή, θα επιστρέψουν:

Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

Το 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

Το 50% της ενίσχυσης, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις .

Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας επιστρέφουν:

Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

Το 33,3% της ενίσχυσης, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Advertisements