Έκτακτο επίδομα σε πληττόμενους δικηγόρους και οικονομολόγους

Έκτακτο επίδομα που θα αφορά τους δικηγόρους και τους οικονομολόγους εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας χθες στο Mega.

Ο υπουργός εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ανέφερε σε δήλωση του ότι: «σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θα θεσπιστεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, θα υλοποιηθεί επίσης η δέσμευσή μας απέναντι σε δικηγόρους και οικονομολόγους για ένα έκτακτο επίδομα, για την καταβολή του οποίου θα ληφθούν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό το επίδομα θα καλύψει μια υποχρέωση του Μαΐου του 2020 και θα υλοποιηθεί τώρα με αναδρομικό τρόπο»

Παράλληλα, τα μέτρα που λαμβάνονται για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους είναι στοχευμένα ανάλογα το επίπεδο κινδύνου στο οποίο κατατάσσονται οι διάφορες περιοχές της χώρας.

Για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό» προβλέπονται τα εξής:

Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζομένους επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας. Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύρια δραστηριότητας (ή δευτερεύουσας με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2018), προβλέπεται:
Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ για 30 ημέρες) σε μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και όχι λιγότερο από 14 ημέρες. Η διαδικασία είναι η συνήθης με τις δηλώσεις στο σύστημα «Εργάνη», ενώ καλύπτονται πλήρως και οι εισφορές του μισθωτού στο ύψος του ονομαστικού του μισθού. Μετά το πέρας της αναστολής, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ισόχρονο διάστημα με αυτόν της αναστολής.
Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία», για όσους εργαζομένους δεν τεθούν σε αναστολή και
Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν από απόσταση. Η υποχρεωτική τηλεργασία προαναγγέλλεται στην «Εργάνη» για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό».
Οι πορτοκαλί – κίτρινες – πράσινες Περιφέρειες:

Για τις Περιφερειακές Ενότητες που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται στο αντίστοιχο επιδημιολογικό επίπεδο βάσει ΚΑΔ. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή.

Πηγή: CNN

Advertisements