Εκ νέου αίτηση της Alpha Bank για το πρόγραμμα Ηρακλής

Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων, γνωστό και ως «Ηρακλής», κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομικών η διοίκηση της Alpha Bank.

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία «Galaxy IV» συνολικού ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας έως 650 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται μάλιστα, για την τρίτη αίτηση της συγκεκριμένης τράπεζας. Έτσι, οι συνολικές τιτλοποιήσεις που έχουν υπαχθεί στον «Ηρακλή» ανέρχονται σε 10,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με την παροχή κρατικής εγγύησης να αφορά ομολογίες αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» παρέχει κίνητρα στις τράπεζες, προκειμένου να συγκεντρώσουν «κόκκινα δάνεια» σε οχήματα ειδικού σκοπού και στη συνέχεια να πουλήσουν όσα τμήματα ενέχουν το μεγαλύτερο ρίσκο.


Η πρωτοβουλία αυτή έχει αναληφθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών εκκαθάρισης των τραπεζικών χαρτοφυλακίων από τα προβληματικά δάνεια, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν βραχνά για την κεφαλαιακή επάρκεια του κλάδου.

Πηγή: kathimerini

Advertisements