Δωρεάν φοίτηση σε φροντιστήρια του Δήμου Αμαρουσίου

Παρών και φέτος με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Δήμος Αμαρουσίου στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών /τριών, με την ευγενική υποστήριξη των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών της πόλης.

Μέσω του θεσμού του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» προσφέρονται θέσεις φοίτησης δωρεάν ή μειωμένου κόστους σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων, οι οποίοι προσφέρουν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και για συγκεκριμένες τάξεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου, υπό την επίβλεψη του Προέδρου κου Πέτρου Κόνιαρη και απευθύνεται σε οικογένειες της πόλης που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε δομές και υπηρεσίες για τη μόρφωσή τους.

Οι γονείς-κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης κατόπιν ραντεβού στην οδό Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος Μαρούσι, από τις 9.30π.μ. έως τις 12.30μ.μ. Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 20/9/2021 έως τις 8/10/2021 μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα-κηδεμόνα
2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ
3. Τελευταίο εκκαθαριστικό έτους 2021 (οικονομικό έτος 2020)
4. Αντίγραφο πρόσφατης οικογενειακής κατάστασης (πιστοποίηση πολυτεκνίας ή μονογονεϊκότητας)
5. Απόφαση τυχόν αναπηρίας μέλους της οικογένειας
6.Κάρτα τυχόν ανεργίας μέλους της οικογένειας
7. Οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί την κατάταξη της αιτούσας οικογένειας σε ευάλωτη θέση
8. Οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο για προσκόμιση
9. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213/2031920, 213/2031921, 213/2031922, 213/2031927, 213/2031929 ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Advertisements