ΑΣΕΠ: Πάνω από 500 ενεργές προσλήψεις σε φορείς και δήμους

Οι διαδικασίες αιτήσεων για 547 θέσεις εργασίας σε φορείς όπως δήμους, μουσεία, ΔΕΗ και και παιδικούς σταθμούς μέσω ΑΣΕΠ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αναλυτικά οι προσλήψεις σε δήμους και φορείς:

47 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 10 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του ενταγμένου στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ως εξής:

10(ΠΕ) Αρχαιολόγων, 1 (ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων, με εξειδίκευση στην συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, (ΠΕ) Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 1, (ΤΕ) Μηχανικών ειδικότητας Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών 2, ΤΕ) Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1, ΔΕ) Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης) 2 και (ΥΕ) Εργατών (σε αρχαιολογικά έργα) 30. Τηλ. 210.3240563.

20 εργάτες στο Δήμο Μυκόνου

Ο Δήμος Mυκονου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυκόνου, που εδρεύει στη νήσο Μύκονο του Νομού Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΣΑΡΩΘΡΟ) και 19 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Αιτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μυκόνου, Παραλία Μυκόνου Τ.Κ. 84600 Μύκονος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Ευάγγελου Καντεράκη (Τηλ. Επικοινωνίας 2289360125).

19 οδηγοί στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη , συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα θα προσλάβει: τρεις (3) ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρου – Γ΄ ή (C) Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)], δέκα πέντε (15) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων), έναν (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Εκσκαφέα-φορτωτή (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkolliakou@monemvasia.gr ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Μονεμβασίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.:23052, υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 2732360524) ».

11 τεχνίτες στο Δήμο Ιασμου

Ο Δήμος Ιασμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιάσμου, που εδρεύει στον Ίασμο Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτών γαιών-GRADER) 2, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2, ΔΕ Υδραυλικών 1, ΔΕ Υδρομετρητών 1, ΥΕ Εργατών /τριών Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρου) 2 και ΥΕ Εργατών /τριών Καθαριότητας 2. Τηλ. επικοινωνίας: 2534350105.

13 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμου Διονύσου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία «Η ΕΣΤΙΑ», που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΤΕ Νοσηλευτών, 7 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία «Η ΕΣΤΙΑ», Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος, (τηλ. επικοινωνίας: 2108141700).

14 υπάλληλοι στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δόμος Κισσαμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 6 ΔΕ Εισπρακτόρων, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB) και 16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ.73400 Κίσσαμος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210).

8 μάγειρες στο Δήμο Γλυφάδας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» («Κ.Α.Π.ΠΑ.») Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας» («ΚΑΠΠΑ»), που εδρεύει στοΔήμο Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ, 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 4 ΔΕ Μαγείρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την κατά περίπτωση αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (m.eleftheriadou@glyfada.gr ή t.gounaridis@glyfada.gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνική, Αθλητικη και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφαδας. (Κ.Α.Π.ΠΑ ) Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675, (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130).

19 οδηγοί στο Δήμος Μονεμβασιάς

Στην πρόσληψη 19 υπαλλήλων προχωρά άμεσα ο Δήμος Μονεμβασιάς για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Ζητούνται: ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων 3, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Εκσκαφέων)1, ΥΕ Εργατών καθαριότητας 15.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (bkolliakou@monemvasia.gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.230 52, (τηλ. επικοινωνίας: 2732360524).

12 υπάλληλοι στο Δήμο Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του Δήμου Αίγινας, που εδρεύει στην Αίγινα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Νηπιαγωγών, 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Τραπεζοκόμων, 2 ΥΕ Καθαριστών/τριών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Τ.Κ. 18010 Αίγινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Διοικητικής Μέριμνας, (τηλ. επικοινωνίας: 22973 20034).

6 θέσεις στο Δήμο Καντανου-Σελινου

Ο Δημος Καντανου-Σελινου ανακοινώνει τν πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καντάνου – Σελίνου που εδρεύει στην Παλαιοχώρα Δήμου Καντάνου-Σελίνου Π.Ε. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ Μαγείρων και ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας (εσωτερικών χώρων) 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (info@kantanouselinou.gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιοχώρα Σελίνου Χανίων Κρήτης ΤΚ 73001 απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο του Δήμου Καντάνου Σελίνου υπόψιν κας Αδάμ Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2823340318).

24 Βρεφονηπιοκόμους στο Δήμο Αχαρνών

Με 24 νέους υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αχαρνών για την στελέχωση της Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών». Οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 6, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 6, ΔΕ Μαγείρων 4, ΥΕ Καθαριστριών 8. Τηλ.: 210 2460800.

41 εποχικοί στο Δήμο Κερατσινιού – Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινιού – Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 1, Οδηγών ΔΕ με δίπλωμα κατηγορίας Γ΄ 10, Δενδροκηπουρών ΔΕ 5, Εργατών Κήπων ΥΕ 5 και Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 20. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.: 2132074635.

16 μηχανικοί στο Δήμο Κομοτηνης

Ο Δήμος Κομοτηνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή Νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΠΕ πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1 Δε Οδηγών Αυτοκίνητων Γ΄ Κατηγορίας, 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 10 ΥΕ Εργατών -τριων Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κομοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 25313 52443,470).

260 μηχανικοί, τεχνικοί και φύλακες στη ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη 260 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Για τις θέσεις των Μηχανοτεχνιτών ζητούνται:

Άδεια Ασκησης Επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή τουλάχιστον Γ’ Τάξης ή Αδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ηςή 2ης Ειδικότητας του Π.Δ, 115/2Θ12, όπως ισχύει ή Αδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης Ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει ή Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του Π A 115/2012, όπως ισχύει και ομώνυμο ή αντίστοιχο Τίτλο ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α1 ή Β Κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν, 1340/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 / 2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν: Αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους της ΔΛΚΔΜ κα Αικατερίνη Ναούμ (A.Naoum@dei.com.gr ).

37 θέσεις επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη. Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

Αρχιτεκτονική εφαρμογών και ανάλυση δεδομένων, Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών, Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, Διαχείριση και υποστήριξη βάσεων δεδομένων, Διαχείριση υπολογιστικού νέφους, Διαχείριση δικτύων, Εποπτεία και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, Οργάνωση και επιχειρησιακός σχεδιασμός, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας και συντάξεων, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, Διαχείριση προμηθειών, Οργάνωση, μελέτη, διαχείριση και εποπτεία έργων τεχνικής υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων, Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, υγείας, Μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα, Διαχείριση οικονομικού ιστορικού αρχειακού υλικού, Διαχείριση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού βιβλιοθήκης, Διαχείριση συλλογών και εκθέσεων τέχνης.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr

Πηγή: Dnews

Advertisements
Advertisements