ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12

Άνθρωπος, Τεχνολογία και Εκπαίδευση

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, 9.00 π.μ.

Διαδικτυακά

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια ‒ Τοσίτσεια Σχολεία), με μακρά ιστορική διαδρομή παρεμβάσεων στα εκπαιδευτικά και τα πολιτιστικά πράγματα τής χώρας μας, διοργανώνει, μεταξύ άλλων, επιμορφωτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της αλλά και για τους εκπαιδευτικούς άλλων ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων τής χώρας. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών δράσεων είναι η ενίσχυση και η επικαιροποίηση όχι μόνο τού γνωστικού υποβάθρου των εκπαιδευτικών, αλλά των διδακτικών πρακτικών και στρατηγικών με τις οποίες το μάθημα γίνεται πιο διαδραστικό, ελκυστικό και αποτελεσματικό για τους μαθητές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εποπτεία των Αρσακείων ‒ Τοσιτσείων Σχολείων διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Άνθρωπος, Τεχνολογία και Εκπαίδευση», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, διαδικτυακά από τα Αρσάκεια ‒ Τοσίτσεια Σχολεία, με ελεύθερη συμμετοχή για τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Σκοπός τής Ημερίδας είναι η ανάδειξη τού ρόλου τής εκπαίδευσης ως θεμελιώδους παράγοντα ποιοτικοποίησης τής σχέσης τού σύγχρονου ανθρώπου με την τεχνολογία. Επιμέρους στόχοι τής Ημερίδας είναι:

1.           Η προαγωγή τής διαθεματικής και τής διεπιστημονικής διδασκαλίας μέσω τής παρουσίασης εκπαιδευτικών σεναρίων και τής χρήσης σύγχρονων ψηφιακών διδακτικών εργαλείων και εφαρμογών που συνδυάζουν την διά ζώσης με την διαδικτυακή εκπαίδευση.

2.           Η καλλιέργεια τής κριτικής σκέψης, τής ικανότητας διατύπωσης προβλήματος και λήψης αποφάσεων μέσα από την συλλογή και την διαχείριση δεδομένων.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ:

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή 

Advertisements