Απουσίες θα παίρνουν οι μαθητές που δεν θα συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη

Από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου θα είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα μαθήματα εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη). Σε περίπτωση που δεν παρακολουθούν, θα παίρνουν απουσίες.

Βάση των εγκυκλίων που έχει εκδώσει το υπουργείο Παιδείας, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Για να διευκολυνθεί η δημιουργία και λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων, αλλά και για την παρακολούθηση των μαθημάτων στα διαδικτυακά τμήματα θα τηρείται καθημερινά παρουσιολόγιο.

Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές των σχολείων έχουν ενημερωθεί ότι ο καθηγητής θα συμπληρώνει καθημερινά δελτίο καταγραφής απουσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και θα είναι υποχρεωμένος κάθε εβδομάδα να στέλνει τις απουσίες στη σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών. Αφού αποσταλούν, οι διευθυντές θα ενημερώνουν την πλατφόρμα του myschool και κατ΄ επέκταση το Υπουργείο Παιδείας.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων όλοι οι μαθητές οφείλουν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που θα τους αναθέτουν οι καθηγητές, ώστε να μπορεί να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επίσης, οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να κερδίζουν χρόνο, θα πρέπει να συνδέονται με το δίκτυο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έτσι ώστε να κάνουν τις σχετικές δοκιμές σε μικρόφωνα, κάμερες, ήχο, με σκοπό τα μαθήματα την περίοδο του lockdown να κυλούν ομαλά.

Πηγή: ethnos.gr

Advertisements