Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης

Αλλαγές στα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσς ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Αλλαγές στα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης που θα καταβληθεί φέτος, ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Πλέον, το επίδομα θέρμανσης θα δίνεται στους δικαιούχους ανάλογα με την περιοχή στην οποία κατοικούν και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή και όχι με βάση γεωγραφικές ζώνες, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επίσης, διευρύνονται οι δικαιούχοι καθώς θα μπορούν να λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης και όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και υγραέριο.

Για όσους κάνουν χρήση ξύλου ή πέλετ θα καταβάλλεται μόνο σε περιοχές κάτω από 2.500 κατοίκους.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σκυλακάκης, το νέο σύστημα προβλέπει διατήρηση του ελάχιστου επιδόματος ύψους 80 ευρώ.

Το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα με τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Δηλαδή, κάθε περιοχή θα έχει και ένα συντελεστή για τον καθορισμό του επιδόματος.

Μέσω ενός αλγορίθμου (θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση) θα καθορίζεται το συνολικό ποσό του επιδόματος το οποίο μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 700 ευρώ, έναντι του υψηλότερου ποσού που ήταν έως τώρα και το οποίο ανέρχονταν στα 350 ευρώ.

Οι ορεινές περιοχές (χωριά, πόλεις) θα δικαιούνται υψηλότερο επιδότηση ανεξάρτητα αν βρίσκονται στην Κρήτη ή την Πελοπόννησο.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια διάθεσης του περυσινού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης (από 80 έως 350 ευρώ) προδιαγράφουν την περίμετρο και των φετινών δικαιούχων.

Έτσι λοιπόν προβλέπεται:

Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Επίσης, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Πηγή: Sputnik.gr

Advertisements