Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης υλοποιεί έργα και αποκτά εξοπλισμό συνολικού ύψους 1.6 εκ ευρώ

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης αξιοποιεί τα προγράμματα ενίσχυσης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, και έχει εξασφαλίσει συνολικά 1.290.230,48 ευρώ για έργα και προμήθειες εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ o Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης αναβαθμίζει τον μηχανολογικό εξοπλισμό των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου με την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων προϋπολογισμού 175.000€ έκαστο. Το ένα με χρηματοδότηση 168.300,00€ από το Πρόγραμμα και 6.700€ από ίδιους πόρους και το άλλο με χρηματοδότηση 150.000€ από το Πρόγραμμα και 25.000€ από ίδιους πόρους. Επιπλέον προχωρά στην προμήθεια ενός σαρώθρου – πολυμηχανήματος, προϋπολογισμού 100.000€, ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό (αρπάγη) προϋπολογισμού 223.000€ και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για αυτές τις υπηρεσίες προϋπολογισμού 120.000€.

Το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ αξιοποιείται και για έργα που αφορούν στη νέα γενιά και τα εκπαιδευτήρια των δύο δημοτικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα προχωρά στην αναβάθμιση με νέο εξοπλισμό των 17 Παιδικών Χαρών του Δήμου, προϋπολογισμού 259.135€, με 208.000€ από το Πρόγραμμα, στα οποία προστίθενται 51.135,20€ από ίδιους πόρους, ενώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων έχουν εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα 126.000€, στα οποία προστίθενται δημοτικοί πόροι 102.768,49€, ώστε το έργο να έχει συνολικό προϋπολογισμό σε 228.768,49€.

Για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες έχουν εξασφαλιστεί 102.300€ από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στα οποία προστίθενται ίδιοι πόροι 95.666€, συνεπώς 197.966€ συνολικά. Επίσης για τις σχολικές μονάδες υπάρχει έργο 112,800€ για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, εκ των οποίων 44.640€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 68.160€ από ίδιους πόρους.

Τέλος, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εντάχθηκε ποσό 47.990,48€ για την τοποθέτηση στεγάστρων αναβάθμιση των στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔ Αττικής Τάσος Μαυρίδης δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε κάθε πηγή χρηματοδότησης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε μεγάλα έργα για τη νέα γενιά της πόλης μας και να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας και συνεπώς τις υπηρεσίες μας. Με τα Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για δέκα προγράμματα, γεγονός που αποδεικνύει την καλή προετοιμασία που είχαμε κάνει, ενώ λόγω της καλής οικονομικής διαχείρισης των προηγούμενων ετών είχαμε τη δυνατότητα σε κάποια εξ αυτών να συμμετέχουμε και με ίδιους πόρους. Σε αυτά τα Προγράμματα εστιαστήκαμε στις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου, όπου μετά από πολλά χρόνια επιτυγχάνουμε μεγάλη αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού μας, στις στάσεις της Δημοτικής μας Συγκοινωνίας και στη Νέα Γενιά του Δήμου μας, στα σχολικά συγκροτήματα και τις Παιδικές μας Χαρές».

Advertisements