Οι δικηγόροι ζητούν ευπρεπή αποζημίωση για την έκδοση των συντάξεων του e-ΕΦΚΑ

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ζητεί από το υπουργείο Εργασίας η αποζημίωση για τους δικηγόρους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πλαίσιο απονομής των συντάξεων του e-ΕΦΚΑ να είναι σε οικονομικό ύψος ανάλογο του εκτελούμενου έργου και της προβλεπόμενης αυξημένης ευθύνης των δικηγόρων.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ολομέλεια των προέδρων έχει αποφασίσει τη συμμετοχή των δικηγόρων στην διαδικασία έκδοσης συντάξεων, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της απονομής τους και στην επίλυση ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού προβλήματος.

Αντιδρούν οι δικηγόροι

Όμως, η Ολομέλεια των προέδρων κατά την τελευταία συνεδρίαση της, επισήμανε ότι «δυστυχώς, η κυβέρνηση επέμεινε στις αρχικές της θέσεις, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της Ολομέλειας, για αυξημένη ευθύνη των δικηγόρων, πέραν της προβλεπόμενης από τον Κώδικα Δικηγόρων, σε περίπτωση εσφαλμένου υπολογισμού της σύνταξης από βαριά αμέλεια, γεγονός που έχει επισημανθεί ήδη στους συναδέλφους και το οποίο μπορεί να σταθεί αποτρεπτικό για τη ευρεία συμμετοχή δικηγόρων στη διαδικασία αυτή».

Παράλληλα, αναφέρει η Ολομέλεια των προέδρων «και σαν να μην έφτανε αυτό, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το την από 2.7.2021 Δελτίο Τύπου, έσπευσε να καθορίσει πλήρως απαξιωτικές αποζημιώσεις, αναντίστοιχες του έργου και της ευθύνης που οι επιστήμονες δικηγόροι καλούνται να αναλάβουν εκ του νόμου».

Κατόπιν αυτού, η Ολομέλεια καλεί το υπουργείο Εργασίας, στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση, να καθορίσει ενιαία αποζημίωση για το σύνολο της διαδικασίας έκδοσης της σύνταξης, το ύψος της οποίας θα πρέπει να είναι ανάλογο του εκτελούμενου έργου και της προβλεπόμενης αυξημένης ευθύνης του δικηγόρου».

Και σημειώνει ότι σε αντίθετη περίπτωση, «εξουσιοδοτεί τη συντονιστική επιτροπή να λάβει, κατά την κρίση της, πρόσφορα μέτρα αντίδρασης (μη συνδρομή στην εκπαιδευτική διαδικασία με χορήγηση εκπαιδευτών/πλατφόρμας, την μη προώθηση του έργου στα μέλη της και όποια άλλη μορφή αντίδρασης επιλεγεί)», καταλήγει η ανακοίνωση της Ολομέλειας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Advertisements