Κατατέθηκε τροπολογία στην Βουλή για τον Μεγάλο Περίπατο

«Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Την παράταση της ρύθμισης που επιτρέπει την επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας εως και τον Φεβρουάριο 2021 ζητά ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αμυράς με τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσανατολίζεται να κάνει δεκτή την ρύθμιση καθώς δίνει διέξοδο και στον «Μεγάλο Περίπατο» του Δήμου Αθηναίων μετά την σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε την σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο ειχε ψηφίσει νόμο ο οποίος προέβλεπε μεταξύ άλλων πως: «7. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 30.11.2020».

Σήμερα ο κ. Αμυράς ζητά την παράταση της διάταξης για ακόμα τρεις μήνες.

Πηγή: Protothema.gr

Advertisements